Stancy Nesby nėra Amerikos labiausiai ieškoma nusikaltėlė, ji nėra ir daugelį teisės pažeidimų padariusi pilietė ir apskritai ji ne nusikaltėlė. Ji yra tapatybės vagystės auka – nukentėjusi nuo savo pačios tapatybės, netobulos teisinės sistemos tapatybės vagystės byloje.

Kai Nesby pareiškė ieškinį San Fransicko pareigūnams, po to, kai buvo klaidingai sulaikyta, suimta ir patupdyta į kalėjimą (iš viso 7 kartus) dėl klaidingai miesto teisėjų išduotų arešto orderių, jai buvo 28 m. Arešto orderis Stacy Nesby vardu buvo išduotas tada, kai teisėjas kitai už kokaino laikymą suimtai moteriai, kuri prisistatydama pateikė Stacy asmens duomenis, neatvyko jai paskirtą teismo dieną.

Kai Nesby išsiaiškino apie šį nesusipratimą, ji nedelsdama pasisamdė advokatą ir pareikalavo teisėjo, kad jis patvirtintų, jog orderiai buvo išduoti per klaidą. Tada San Francisko policija jai net atsiuntė laišką, kuriame prisipažino suklydę, tačiau, nepaisant to, pareigūnai ir toliau nevengė tokių niekuo nekalto žmogaus suėmimų.

Nuo to laiko policija Nesby nuolat sulaikdavo visoje Šiaurinėje Kalifornijoje, ir toliau ją laikydama  ieškomu asmeniu. Stacy padavė ieškinį ir parašė į The Chronicle laikraštį, manydama, kad tai išspręs šias problemas. Tačiau Stancy Nesby (35), moteriai, kuri nuo tapatybės vagysčių sukeltų pasekmių kentėjo ne vienerius metus, teisminiai procesai ir žiniasklaidoje išplatintos istorijos nedavė jokios naudos – ji ir toliau buvo sulaikoma.

Berklio policija septintąjį kartą ją suėmė išėjusią iš prekybos centro. Tai buvo trečiasis kartas, kai Berklio policija sustabdė ją pagal klaidingai išduotą arešto orderį ir antrasis kartas, kai jie ją suėmė. Stacy pasakojo: „Mes iš tikrųjų tada važiavome į šeimos susitikimą, bet aš negalėjau jame dalyvauti, nes buvau suimta.“

Nesby sėdėjo mašinoje ir laukė vairuotojo – tai yra jos keturių vaikų tėvo, kuris tuojau turėjo grįžti, kai tuo tarpu pareigūnai, kurie ieškojo apiplėšimu įtariamo asmens, prisiartino prie automobilio ir paprašė Stacy Nesby asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

Nesby pareigūnams pateikė savo tapatybės pažymėjimą ir išsitraukė mobilųjį telefoną, kad paskambintų savo advokatui. Pareigūnai pagal asmens tapatybės kortelę peržiūrėjo duomenis valstijos kompiuterio sąrašuose, ieškodami išduotų orderių ir aptiko San Francisko bylą. Nieko nelaukę policijos pareigūnai uždėjo jai antrankius ir išsivežė.

Nukentėjusioji teigė turėjusi su savimi The Chronicle laikraščio straipsnio apie save kopiją, kurioje buvo jos nuotrauka: „Aš bandžiau parodyti jiems laikraštį, bet jie į jį nežiūrėjo. Aš kalbėjau telefonu su savo advokatu ir jie liepė man padėti ragelį. Tai buvo siaubinga. Visi ten buvę žmonės girdėjo, kaip aš klykiau, kai policininkai užlaužė man rankas.“

Praėjus keturioms valandoms, kai buvo patikrinti jos pirštų antspaudai ir patvirtinta, kad Nesby nebuvo ta moteris, kuri nepasirodė savo teismo dieną, Berklio policija ją paleido. Ji sakė, kad policijos pareigūnai patarė jai likti namuose, kol orderiai bus panaikinti: „Jie sakė: „Kodėl jums nepasilikus namuose, kol visa tai baigsis?“ Ji atsakė: „tai tęsiasi nuo 1999.“

Jos advokatas Jivaka Candappa pasakė policijai, kad pareigūnai visai neturėjo jokio pagrindo prieiti prie Nesby ir apkaltino juos tuo, kad sulaikė ją, vien dėl to, kad ji yra afroamerikietė. Candappa sakė: „Tai tiesiog noras pasirodyti“. Jis grasino paduosiantis Berklio policiją į teismą, dėl Nesby suėmimo: „To jau per daug. Tai peržengia visas ribas.“

„Yra tūkstančiai arešto orderių, kurie teisėjų išduoti klaidingai.“

Joe Okies, Berklio policijos departamento atstovas teigė, kad jie apklausė Nesby, nes automobilis, kuriame ji laukė, stovėjo prie prekybos centro, kuriame įvyko apiplėšimas, o automobilio variklis buvo įjungtas. Okies sakė: „Žmonės dažnai meluoja policijai, sakydami, kad jų arešto orderiai buvo panaikinti, nors taip iš tikrųjų nėra. Pareigūnai elgėsi sąžiningai.“

Nesby pareikštas ieškinys San Franciskui siekia 1 mln. USD už patirtus nuostolius, teigiant, kad jos civilinės teisės buvo pažeistos dėl to, kad policijos pareigūnai nepanaikino arešto orderių iš sistemos.

Vienas iš San Diego kovos su tapatybės vagystėmis centro direktorių Jay Foley sakė, kad tokia iš proto varanti byla, kaip Nesby – ne naujiena. Jis teigė: „Yra tūkstančiai arešto orderių, kurie teisėjų išduoti klaidingai.“

Foley sakė, kad žmonės, kurie susiduria su tokia pačia situacija, kaip Nesby, turėtų įsirašyti į tapatybės vagysčių registrą, prižiūrimą valstijos teisininkų, kad daugiau nepasitaikytų tokių suėmimų. Jo teigimu, policija viską dar labiau komplikuoja, nesivargindama panaikinti neteisingai išduotų arešto orderių.

Foley teigė: „Arešto orderiai niekur nedings. Įtariamųjų paieškos vyksta. Teisėsaugos institucijų pareigūnai – šioje byloje, tiek San Francisko policija, tiek Šerifo departamentas – turi pakeisti duomenis į John Doe arba Jane Doe orderį. Bet teisėsaugos institucijos matyt tam dar nepasiruošusios“.

Stancy Nesby situacija yra sunkiai įsivaizduojama, tačiau tai tikras pavyzdys, kaip gali būti sudėtinga ištaisyti suklastotos tapatybės sukeltus padarinius. Tik beveik po 4 m. Stacy košmaras pasibaigė, kai ji pareiškė ieškinį San Francisko miestui ir galiausiai teisėjas pareikalavo, kad orderis, išduotas jos vardu, būtų panaikintas.

Stancy Nesby – tapatybės vagystės aukos, sulaikymų ir suėmimų sąrašas

2002 m. liepos 26 d. – Stancy Nesby buvo suimta, kai policijos pareigūnai sustabdė jos automobilį Šasta gyvenvietėje. Jos automobilis buvo konfiskuotas, o ji buvo sulaikyta 3 paroms.

2002 m. rugsėjo 9 d. – Šasta gyvenvietės šerifo pavaduotojas suėmė Nesby jos namuose. Patikrinus jos pirštų antspaudus, ji buvo paleista. Šasta gyvenvietės pareigūnai paprašė San Francisko šerifo departamento panaikinti jos vardu išduoto arešto orderį iš sistemos.

2002 m. lapkričio 9 d. – Kalifornijos kelių patrulis sustabdė Nesby už greičio viršijimą Glenn gyvenvietėje, kai ji važiavo į ligoninę pas savo vienerių metų dukrelę. Ji buvo sulaikyta kelioms valandoms.

2003 m. rugsėjo 1 d. – Nesby buvo sustabdyta dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo Berklyje ir suimta pagal išduotus orderius. Ji buvo laikoma Santa Rita kalėjime dvi dienas.

2003 m. rugsėjo 4 d. – Praėjus vienai dienai, po to, kai ji buvo paleista iš Santa Rita, Nesby buvo vėl suimta Oklando policijos kelioms valandoms.

2003 m. rugsėjo 16 d. – Nesby buvo sulaikyta Berklyje, bet paleista be arešto.

2004 m. rugsėjo 18 d. – Nesby buvo suimta pagal išduotus orderius Berklyje, po to, kai pareigūnai, tiriantys apiplėšimą, pamatė ją sėdinčią prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje stovinčiame automobilyje. Ji buvo suimta keturioms valandoms.